Att förstå människor - tillämpning av den formella datastrukturanalysen

Författare
Anders Gustavsson, pedagog
(Anders Gustavsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Pedagogiska institutionen 1996 Sverige, Stockholm 41 sidor.