Att förstå människor - socialpsykologiska aspekter på jag, medvetande och identitet

Att förstå människor är en bred och aktuell beskrivning av teorier och forskning som behandlar jaget och identiteten. Snarare än att argumentera för en sann socialpsykologi presenterar författarna en modern syn på jaget utifrån fem aktuella teoretiska perspektiv: biologiskt, kognitivt, upplevelsebaserat, konstruktivistiskt och psykodynamiskt. Avslutningsvis relateras synsätten till varandra genom en diskussion kring jag och identitet i dagens samhälle. Förutom att introducera läsaren i socialpsykologins olika grunder syftar boken till att få läsaren att aktivt reflektera över vad socialpsykologisk förståelse innebär och inspirera till att utveckla ett eget perspektiv.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Richard Stevens (red.) översättning: Björn Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1998 Sverige, Lund, Lund 425 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-00567-6