Att fokusera på sina möjligheter - att stärka ett synsätt som bygger på att se möjligheterna hos varje individ, grupp och organisation

Författare
Bosse Angelöw
(Bosse Angelöw.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionförbundet i Kalmar län 2001 Sverige, Kalmar 116 sidor.