Att göra videoprogram - videoteknik, redigering, ljud och ljus, att berätta med bilder, studieplan

Författare
Hélène Bodin-Ahlén
(Hélène Bodin-Ahlén illustrationer: Helena Halvarsson-Hägg foto: Henrik Ahlén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Btj 1990 Sverige, Stockholm, Lund 137 sidor. ill. 24 cm