Att ge den andra sidan röst

Den svenska rapportboken är en självklar del av den radikala perioden kring 1970. Böcker som Rapport från kinesisk by, Gruva och Rapport från en skurhink väckte både nationell och internationell uppmärksamhet.

Att ge den andra sidan röst är den första större studien av denna genre. Den kretsar kring två grundläggande frågor: Vad är en rapportbok? Och vad innebär det att ge eller att vara röst?

Annika Olsson betraktar böckerna utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv och vill med utgångspunkt från den diskussion som förts inom det feministiska och postkoloniala fältet föra ett resonemang om rapportbokens centrala problematik - att ge eller att vara röst. Vem är det som ger, åt vem ger man, vad ger man och varför? Och vilka röster får representera verkligheten?

Berättelsen om den svenska rapportboken mellan 1960 och 1980 väcker frågor om betraktandets och berättandets ordning. Det handlar om makt, och om vilken funktion faktorer som kön, klass och etnicitet har.

Annika Olsson är fil. dr i litteraturvetenskap och arbetar för närvarande vid Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Att ge den andra sidan röst är en omarbetad version av hennes doktorsavhandling

Författare
Annika Olsson
(Annika Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlas, Scandbook 2004 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 346 sidor. ill. 22 cm
Univ.-tr. 2002 Sverige, Uppsala, Uppsala 328 sidor. ill. 25 cm