Att genomföra ett självständigt arbete vid Lunds universitet. Studenters perspektiv

Författare
Ola Holmström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitet 2017-10-12T16:49:13+02:00 Sverige, Lund 978-91-7623-521-8