Att höra Guds röst

Författare
Anders Gerdmar
(Anders Gerdmar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livets ords förlag, Scandinavian Book 2015 Sverige, Uppsala, Stockholm 48 sidor. 20 cm 978-91-7866-984-4
Victura cop. 2015 Sverige, Uppsala 48 sidor. 20 cm 978-91-982552-0-1