Att hantera framtidens skadeplatser - scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete

Författare
Erik Prytz
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2017 Sverige, Linköping 58