Att hantera framtidens skadeplatser - scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete

Författare
Erik Prytz
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2016 Sverige, Linköping 58