Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen

Författare
Thomas Jordan
(Thomas Jordan.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolledarföreningen, Lärarförbundet 2006 Sverige, Stockholm 86 sidor.