Att känna, skapa och tolka - ett seminarium om människans känselsinne september 2007

Författare
(Författare: Erik Borg ... redaktörer: Marieanne Alsne, Erik Borg, Inga-Britt Gustafsson.)
Genre
Konferenspublikation, Konferenser
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Örebro universitet, Intellecta infolog 2009 Sverige, Örebro, V Frölunda 91 sidor., 1 vikt sidor. ill. 24 cm 978-91-7668-654-6