Att konstruera normalitet i vardagen för personer dömda till vård

Författare
Birgitta Höglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Sociology, Lund University 1995 Sverige, Lund 114 sidor. : ill.