Att lägga mosaik - en forskningscirkel med förskollärare från två olikartade områden i Malmö om mångfald, kommunikation och pedagogiska dilemman

Författare
(Mariann Enö (red.) Lena Bjurnemark ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FoU Malmö/utbildning, Avdelning barn och ungdom, Malmö stad 2010 Sverige, Malmö 74 sidor. : ill. 978-91-978709-7-9