Att lära för arbetslivet - ALFA-projektet - en utvärderande fallstudie

Författare
Mats Lundgren
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan Dalarna 2003 Sverige, Falun