Att leda i en komplex organisation. - utmaningar och nya perspektiv för chef

Genre
E-böcker, Ekonomi & marknadsföring
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & Kultur nnnn 978-91-27-82429-4