Att leka sig in i skolans värld

Författare
Helene Lumholdt
(Text: Helene Lumholdt och Monica Klasén Grath fotografier: Anki Almqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Myndigheten för skolutveckling 2006 Sverige, Stockholm 10 sidor. ill.