Att leva med hörselnedsättning - ett kompendium för patienter i landstingens hörselvård

Författare
Erik Borg
(Erik Borg, Berth Danermark)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hörselskadades riksförbund 2003 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.