Att levandegöra ett kulturarv - Fredrika Bremer och Årsta slott : Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 30 år

Författare
Gunnel Stenqvist
(Gunnel Stenqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, Hanninge kommuns tryckeri 2017 Sverige, Stockholm, Haninge 43 sidor illustrationer 978-91-983889-2-3