Att lyckas med utmanande uppdrag - en studie om styrning och medborgardialog

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstingsförb. 2002 Sverige, Stockholm 68 sidor. 91-7188-714-8