Att odla kriminologi - perspektiv på brott & utsatthet : festskrift till Eva Tiby

Författare
(Redaktörer: Anita Heber & Lena Roxell.)
Genre
Festschrift, Festskrifter
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 2019 , Stockholm 307 sidor 25 cm 978-91-87355-67-7