Att påverka konflikter med IT-vapen - ickestatliga aktörers möjligheter till inverkan på konfliktförlopp

Författare
Josefin Grennert
(Josefin Grennert och Magdalena Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI 2001 Sverige, Stockholm 47 sidor.