Att prioritera för psykoterapi - en utredning för Stockholms läns landsting

Författare
Johan Cullberg
(Johan Cullberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
HSNstaben administrativ service, Stockholms läns landsting, Löfgren 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm 84 sidor. ill. 19 cm