Att reflektera över praktiken - om organisatoriskt lärande inom Volvo

Författare
Jan Forslin
(Jan Forslin, Eva Fredholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsinstitutet 1996 Sverige, Solna 165 sidor. 91-7045-357-8