Att sänka värmekostnaderna

Författare
Leif Holmqvist, jurist
(Manus: Leif Holmqvist, Leif Johansson (redaktör) och Hans Lönn redigering: Ingmar Danielson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges fastighetsägareförb., Liber Utbildningskonsult 1985 Sverige, Stockholm, Malmö 48 sidor. : ill., tab. 25 cm