Att samla keramik

Författare
Erik Wettergren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AB Nordiska Kompaniet 1945 Sverige, Stockholm [12] sidor. 14 x 21 cm