Att skaffa häst

Författare
Ulla Ståhlberg
(Ulla Ståhlberg foto: Stefan Uppström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur i samråd med Ridfrämjandet, Centraltr. 1991 Sverige, Stockholm, Borås 90 sidor. ill. 21 cm
LT i samråd med Ridfrämjandet, Boktr. 1988 Sverige, Stockholm, Helsingborg
Naturia, Litteratur- och föreningstjänst distributör 1986 Sverige, Solna 16 sidor. 30 cm 91-604-0113-3
LT i samråd med Ridfrämjandet 1981 Sverige, Stockholm 96 sidor. : ill. 16 cm 91-36-01805-8
LT i samråd med Ridfrämjandet, LTK, Centraltr. 1973 Sverige, Stockholm, Borås 96 sidor. ill.