Att skapa eller möta efterfrågan? - organisation och verksamhet i ett regionalt bibliotekssystem : en attitydutvärdering av Bibliotek Gävleborg

Författare
Mats Dahlström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Publiceringsföreningen Valfrid 1996 Sverige, Borås 175 sidor. : diagr.
Högsk. i Borås, Institutionen bibliotekshögsk. 1995 Sverige, Borås 151 sidor. diagr.