Att skiljas i främmande land - invandrares möte med familjerätt och familjerådgivning

Författare
Yvonne Sjöblom
(Författare: Yvonne Sjöblom, Margareta Hydén bilder: Lars Johansson ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr., Linköpings tr. 1997 Sverige, Stockholm, Linköping 27 sidor. ill. 28 cm