Först sålde de pianot Att spela sitt liv

Författare
Merete Mazzarella
(Merete Mazzarella.)
Genre
Biografier, Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 2001 Finland, Helsingfors 342 sidor.
Söderström 1981 Finland, Helsingfors 205 sidor.