Att studera hushållens boendereferenser

Författare
Stefan Andersson
(Stefan Andersson, Lars-Erik Borgegård och Ola Siksiö)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå univ. 1992 Sverige, Umeå Bl. 31-[41] : ill.