Att tänka och reflektera - filosofi för gymnasieskolan

Författare
Lars Ryberg
(Lars Ryberg, Sven-Åke Selander.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Skogs grafiska 1990 Sverige, Malmö, Malmö 168 sidor. ill. 24 cm