Att tänka på logik - en introduktion till logikens filosofi

Författare
Stephen Read
(Stephen Read översättning: Pi Tuvesson fackgranskning: Bengt Hansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Thales, AIT Falun AB 1999 Sverige, Stockholm, Falun 335 sidor. 21 cm