Att teckna ett liv - om Vera Nilssons konstnärskap

Författare
Yvonne Eriksson
(Yvonne Eriksson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Signum 2010 Sverige, Stockholm, Lettland 246 sidor. ill. (vissa i färg) 23 cm 978-91-86221-10-2