Att undervisa om EG

Författare
Anna Ostrowski
(Anna Ostrowski, Margareta Linnell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolöverstyr. 1990 Sverige, Stockholm 55 sidor. ill.