Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar

Författare
(Olof Franck och Mikael Stenmark (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2016 Sverige, Stockholm, Kina 241 sidor. 21 cm 978-91-47-11185-5