Att utvärdera skolan

Författare
Jan-Anders Hedenquist
(Författare: Jan-Anders Hedenquist illustrationer: Viera Larsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens skolverk, Liber distribution, Db grafiska 1999 Sverige, Stockholm, Örebro 56 sidor. ill. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan