Att utvecklas i grupp - en bok om professionellt ledda utvecklingsgrupper för stöd till barn i familjer där en förälder lider av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning

Författare
Teresa Palm Berglund
(Teresa Palm Berglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Schizofreniförbundet, Källan 2009 Sverige, Stockholm 94 sidor. ill. 978-91-633-5844-9