Att utvecklas som på räls - svårt flerhandikappade barn på låg utvecklingsnivå kan köra elrullstol med slingstyrning

Författare
Karin Paulsson
(Karin Paulsson, Pia Winnberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pediatriska kliniken, Karolinska instituet 1991 Sverige, Stockholm 33 sidor.