Att välja sida - rehabilitering av ensidigt döva

Författare
Erik Borg
(Erik Borg, Lars-Åke Ahlsén, Agneta Palmkvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ahlséns forskningsinstitut, Universitetssjukhuset Örebro 2003 Sverige, Örebro 103 sidor. ill., diagr., tab.