Att våga väga lika - en uppsats om hur barnets familj och omgivning ser på deras handikapp och hur detta påverkar och utvecklar deras identitet

Författare
Ann-Cathrin Andersson
(Författare : Ann-Cathrin Andersson, Kerstin Melia)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs univ. 1990? Seychellerna, Göteborg 74 sidor.