Att vårda och vakta - retorik och praktik i ett rättspsykiatriskt vårdkontext

Författare
Birgitta Höglund
(Birgitta Höglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Serviceenheten 1998 Sverige, Lund, Lund 215 sidor.
Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University 1996 Sverige, Lund 179 sidor.