Att vara arbetslös - följder och motkamp

Författare
Bosse Angelöw
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Lund [8], 121 sidor. : ill. 21 cm
Universitetet i Lund 1983 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Lund 121 sidor., 28 ref.