Att vara, att slippa vara blyg - axplock och reflektioner

Författare
Margareta Suber
(Margareta Suber illustr. av Bo Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Piccolo, Seelig 1968 Sverige, Stockholm, Solna 78 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-17697-1