Att verka utan mandat - en utvärdering av arbetet med kompetensutveckling vid Lunds universitet

Författare
Lena Bergström
(Lena Bergström, Inger Medin-Olsson, Thomas Sandstedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds univ., Personalenheten 2001 Sverige, Lund 152 sidor. 973444-6-X (Invalid)