Att vilja lära - om förskolans och lågstadiets arbetsformer : en analys utifrån Jean Piagets teori

Författare
Ylva Krook
(Ylva Krook, Inger William-Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium, Esselte Herzog 1977 Sverige, Stockholm, Nacka [4], 84 sidor. ill. 23 cm