Attentat - roman

Författare
Amélie Nothomb
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albin Michel 1997 Frankrike, Paris 206 sidor. 2-226-09374-5