Attraktion & kemi

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson foton: Ingrid Tollgerdt- Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tollgerdt, Scandbook 2011 Sverige, Båstad, Falun 160 sidor. ill. 21 cm 978-91-979148-2-6