Aufsätze und Reden

Författare
Gunnar Myrdal
(Gunnar Myrdal aus dem Englischen übers. von Michael Lang)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Suhrkamp 1971 Tyskland, Frankfurt am Main 154 sidor.