August Bondeson och hans värld

Författare
August Bondeson
(En antologi sammanställd av Frithiof Bengtsson med bilder av Severin Nilsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spektra, Seelig, Computer printing 1975 Sverige, Halmstad, Solna, Halmstad 304 sidor. facs., ill 24 cm