August Bondesons visbok Bd 1 - folkets visor, sådana de lefva och sjungas ännu i vår tid

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1903 Sverige, Stockholm xvi, 463 sidor