August Bondesons visbok - Folkets visor, sådana de leva och sjungas ännu i vår tid

Författare
August Bondeson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1940 Sverige, Stockholm 2 vol. (463s.;403s)
Bonnier 1903 Sverige, Stockholm 2 vol.
1901-1903 Sverige, Stockholm : Bonnier
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan